Αναζήτηση παροιμιών
Ψάξε και βρες παροιμίες που περιέχουν τις λέξεις...

Όταν οι άτυχοι πάνε στη θάλασσα για να πνιγούν, ξεραίνεται κι η θάλασσα με όλα τα ψάρια.
Αποτελέσματα: 1η απο 16 παροιμιες για "θαλασσα" (0.0017 sec)