Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Εκεί που βρέχει βρέχεται
Καλά είναι τα δευτερώματα,
Κι ο
Με τους μονόφθαλμους, κλείσε κι
Ο ακατάστατος και τ` άντρα του να
και όπου χιονίζει ασπρίζει.
μα αν λάχει και πετύχουν.
άγιος φοβέρα θέλει.
εσύ το ένα σου μάτι.
πέσουν χάμου, δε σκύβει να τα πιάσει.