Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αφεντάδες και τρελοί
Γλυκό ψωμί
Εκεί που μας χρωστούσανε,
Καθαρός ουρανός,
Ο λύκος, σαν
έχουν λεύτερη τη γλώσσα.
δεν έφαγαν.
μας πήραν και το βόδι.
αστραπές δε φοβάται.
γεράσει μασκαράς σκυλιών γίνεται.