Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Δέσποτα, παπά, πρεσβύτα
Εγώ μ' αυτός ο κυνηγός, πού 'χω τα σβέλτα
Η μητέρα είναι μέλι
Ο λύκος την τρίχα αλλάζει,
Ο σκύλος στην
μάζωνε κι` όλο ζήτα.
χέρια και δε μου φεύγουν οι λαγοί μήτε τα περιστέρια.
και η μητριά φαρμάκι.
το χούι δεν τ` αλλάζει.
αυλή το, είναι αγριότερος.