Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άλλε δε με μάρανε
Αν με αγαπάει ο άνδρας μου , στην τύχη το 'χω χάρη
γαϊδουρινή υπομονή,
Έχεις πίστη στο Θεό;
Η πρώτη αδερφή
απ` της άνοιξης το αγέρι.
, αν με αγαπάει κι άλλος κανείς , το 'χω κρυφό καμάρι.
αφεντική ζωή.
Μη φοβάσαι τον εχθρό.
παντρεύει και τις άλλες.