Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άλλα λέει η θεία μου
Άφησε το γάμο
Έκατσ΄ η δουλειά στη
Ο φρόνιμος, την πίκρα
Όποιος ανατρέφει ορφανό παιδί, είναι σα
κι άλλα ακούν τ` αυτιά μου.
και πήγε για πουρνάρια.
πόρτα κι΄ εκυνήγησε τη φτώχεια
του, παρηγοριά την έχει.
να χτίζει πάνω σε ξένη γη.