Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άλλοι σπέρνουν και θερίζουν
Απου κάθετε μαργώνει
Γαμπρός υιός κι
Για το καρφί
Γριά δεν είχε
κι άλλοι τρων και μακαρίζουν.
κι απου προπατεί μαζώνει.
γίνεται και νύφη θεγατέρα.
χάνει το πέταλο.
βάσανα και αγόραζε γουρούνι.