Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άδικη χαρά,
Άνεμο που δε σε βλάφτει,
Η τιμή τιμή δεν έχει
Κάθεται
Κουτσοί-στραβοί στον
δίκαιη λύπη.
άφησε τον κι ας φυσά.
και χαράς τον που την έχει.
στ` αγκάθια.
Άγιο Παντελεήμονα.