Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άνθρωπος ανθρώπου μοιάζει ,
Να 'ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, χαρά
Ο άντρας μου βασιλιάς κι εγώ βασίλισσα
Όλοι κλαίγανε τον πόνο τους
Όποιος τρέχει στην
και το πράμα του πραμάτου.
σ' εκείνο το γεωργό, πού 'χει πολλά σπαρμένα.
ο γιος μου βασιλιάς κι εγώ δούλα του.
κι ο μυλωνάς τ` αυλάκι.
αρχή, σύντομα λαχανιάζει.