Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Απού 'χει την υπομονή πιάνει στο δίχτυ ψάρι
Άρμεγε και κούρευε
Έβρεξε με
Καμαρώνει σα
Κατά το Μαστρογιάννη
κι απού 'χει τη λιγοψυχιά και το πιασμένο χάνει.
χέζε και δεμάτιαζε.
το τουλούμι.
γύφτικο σκεπάρνι.
και τα κοπέλια του.