Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Θέλει βρεγμένα
Καλά είναι τα κουκιά,
Μην το πεις του φίλου σου
Ξύρισε τ` αυγό και
Πάλι για το
τα παξιμάδια
μα θεν γερό στομάχι.
και το μάθει ο οχτρός σου.
πάρε το μαλλί του.
γάιδαρο καβάλα είμαστε.