Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αης Αντρέας έφτασε,
Αν δε φουσκώσει η
Μιας στιγμής προφύλαξη, αξίζει πιο
Μοναχό του το ένα χέρι
Να 'ταν τα Φώτα
το κρύο αντρειεύει.
θάλασσα, ο βράχος δεν αφρίζει.
πολύ απ` ένα στατέρι φάρμακα.
δεν είναι δυνατόν να χειροκροτήσει.
βροχερά και η Λαμπρή βροχάτη.
   
13 επισκέπτες online

παροιμιες