Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αυτόν τον πήρε ο
Γαϊδάρου λύρα παίζανε κι
Ένας ζουρλός είναι δυνατόν να βρει λάθη,
Μερεμέτα
Μη μπιστευθείς το φίλο σου να πεις το μυστικό σου,
διάολος και τον σήκωσε.
αυτός τ` αυτιά κουνούσε.
εκεί που πολλοί φρόνιμοι δεν τα είχαν βρει.
και σκαπέτα.
φίλος του φίλου θα το πει κι΄ είναι κακό δικό σου.