Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αγαπά ο κάπηλας το μεθυσμένο,
Αλί στον Αλή, που έχασε
Αλί του που έχασε τα μάτια
Αυτός μας
Διαταγή βασιλική και
μα γαμπρό δεν τον κάν’.
τη γαϊδούρα του και πιλαλεί.
του κι καρτερεί απ` τα φρύδια.
ξίνισε τα μούτρα.
τα σκυλιά δεμένα.