Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Εδώ καράβια
Έκαμαν οι καματεροί,
Έλπιζε το καλύτερο,
Μη φυτρώνεις, όπου
Ο αχθοφόρος μόνο όταν
πνίγονται, βαρκούλες αρμενίζουν.
να βρουν οι ακαμάτες.
πρόσμενε το χειρότερο.
δε σε σπέρνουν.
είναι βαρυφορτωμένος θυμάται το Θεό.