Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αμπέλι, δίχως κλήματα, και δίχως πρασινάδα
Βάζουν την
Κεφαλή δίχως μέτρα,
Ο αστακός και το πεπόνι
Ο κακός ο σκύλος
κι αγάπη, δίχως πείσματα, δεν έχει νοστιμάδα.
αρετή στα σίδερα.
θέλει χτύπημα στην πέτρα.
κι ο γαμπρός πολλούς κομπώνει.
ψωριάζει, αλλά δε ψοφάει.