Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Απου αψηφά τη νιότη
Έμεινε στους
Ένας γέρος σκύλος, δε γαβγίζει
Ζητιάνου, κι όχι
Με τους τρελούς-τρελός, με τους
του, γρήγορα τηνε χάνει.
πέντε δρόμους.
ποτέ του για το τίποτα.
ανάπηρου, μην κάνεις ελεημοσύνη.
μεθυσμένους-μεθυσμένος και με τους αγίους-άγιος.