Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αν το καλοκαίρι δεν ιδρώσεις, το
Από πίτα που δεν τρως
Ένας φράχτης, μεταξύ φίλων,
Θα χάσει
Οι τρελοί
χειμώνα η κοιλιά σου δεν ζεσταίνεται.
τι σε νοιάζει και αν καεί.
κρατάει τη φιλία πράσινη.
η Βενετιά βελόνι.
γελούν για όλα.