Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αυτός μας
Έφαγα ψωμί
Κάλλιο με το καλό,
Κάνει ο κλέφτης παραγιό
Μικρό καράβι
ξίνισε τα μούτρα.
στο σπίτι σου.
παρά με το στανιό.
για να τρομάξει που έχασε.
παίνευε, μεγάλο καβαλίκευε.