Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αγάπη που έρχεται μόνο απ` τη
Αλάργα από πλώρη καραβιού
Αλί στους δαρμένους, ώσπου
Άλλο έχει στην καρδιά
Αν είναι ρόδο, θέλει να ανθίσει,
μια μεριά, δεν κρατάει πολύ καιρό.
και μουλαριού το κώλο.
να έρθουν οι κριτές.
κι άλλο στα χείλη.
κι αν είναι γκαστρωμένη, θέλει να γεννήσει.