Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αλλού χτυπάει το νερό
Αν δεν κλωτσήσει ο
Εμπρός γκρεμός
Θα το βρει η
Μάθημα ξεμάθημα,
κι αλλού αλέθει ο μύλος.
γάιδαρος, δε τόνε ξεφορτώνουν.
και πίσω ρέμα.
στραβή τ' αρνί της
δυο καλά μαθήματα.