Παιχνίδι λέξεων με παροιμίες. Ψάξε να βρεις την παροιμία που κρύβεται.
Σύρε και ασε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

  • Γαμπρός
  • και
  • θυγατέρα.
  • υιός
  • νύφη
  • δε
  • γίνεται