Παιχνίδι λέξεων με παροιμίες. Ψάξε να βρεις την παροιμία που κρύβεται.
Σύρε και ασε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

  • την
  • να ζήσεις χίλιους χρόνους
  • ώρα,
  • κακή
  • Λείψε
  • από
  • για
  • την