Παιχνίδι λέξεων με παροιμίες. Ψάξε να βρεις την παροιμία που κρύβεται.
Σύρε και ασε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

  • είναι
  • καλός
  • σκύλος
  • και
  • Ο
  • μας φίλος.
  • καλός
  • ο