Παιχνίδι λέξεων με παροιμίες. Ψάξε να βρεις την παροιμία που κρύβεται.
Σύρε και ασε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

  • μαλώνω.
  • Μήτε
  • αλεπού
  • όρνιθες
  • μήτε
  • την
  • έχω,
  • με