Παιχνίδι λέξεων με παροιμίες. Ψάξε να βρεις την παροιμία που κρύβεται.
Σύρε και ασε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

  • παίζανε
  • τ`
  • κι
  • κουνούσε.
  • Γαϊδάρου
  • αυτιά
  • αυτός
  • λύρα