Παιχνίδι λέξεων με παροιμίες. Ψάξε να βρεις την παροιμία που κρύβεται.
Σύρε και ασε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

  • κι
  • αλλού
  • έχω
  • δέσποτα,
  • τρίβεις
  • με
  • Αλλού
  • τον πόνο.