Παιχνίδι λέξεων με παροιμίες. Ψάξε να βρεις την παροιμία που κρύβεται.
Σύρε και ασε τις λέξεις στη σωστή σειρά.

  • αλλουνού
  • τ`
  • που
  • δεν
  • τόνε
  • τρώει η πλάτη.
  • Άλλος
  • ξέρει