Αναζήτηση παροιμιών
Ψάξε και βρες παροιμίες που περιέχουν τις λέξεις...

Ο Θεός να σε γλυτώνει από πυρ, γυνή και θάλασσα.
Αποτελέσματα: 5η απο 16 παροιμιες για "θαλασσα" (0.0014 sec)