Αναζήτηση παροιμιών
Ψάξε και βρες παροιμίες που περιέχουν τις λέξεις...

Η φωτιά και το νερό δεν έχουν μαλλιά.
Αποτελέσματα: 3η απο 19 παροιμιες για "φωτια" (0.001 sec)