Αναζήτηση παροιμιών
Ψάξε και βρες παροιμίες που περιέχουν τις λέξεις...

Αν δε φουσκώσει η θάλασσα, ο βράχος δεν αφρίζει.
Αποτελέσματα: 3η απο 16 παροιμιες για "θαλασσα" (0.001 sec)