Αναζήτηση παροιμιών
Ψάξε και βρες παροιμίες που περιέχουν τις λέξεις...

Άλλος ανάβει τη φωτιά κι άλλος την ανεμίζει.
Αποτελέσματα: 19η απο 19 παροιμιες για "φωτια" (0.0013 sec)