Αναζήτηση παροιμιών
Ψάξε και βρες παροιμίες που περιέχουν τις λέξεις...

Αν και η θάλασσα είναι τόσο μεγάλη, τα πλοία πότε-πότε συναντούν το ένα τ` άλλο.
Αποτελέσματα: 15η απο 16 παροιμιες για "θαλασσα" (0.0013 sec)