Αναζήτηση παροιμιών
Ψάξε και βρες παροιμίες που περιέχουν τις λέξεις...

Πυρ, γυνή και θάλασσα.
Αποτελέσματα: 2η απο 16 παροιμιες για "θαλασσα" (0.001 sec)