'Ηβρες φαί, φάε, ήβρες ξύλο, φύε
κυπριακές παροιμίες με την εξήγηση / σημασία τους στα Ελληνικά

κάνε κλικ πάνω στην παροιμία για εξήγηση.