Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άλλοι χάσκουν
Αλλού τα κακαρίσματα κι
Αν δεν το είπες και δεν
Άναβε το λυχνάρι σου,
Κάλλιο ένα και στο
κι άλλοι καταπίνουν.
αλλού γεννάν οι κότες.
το είπα, πως έγινε βούκινο;
προτού σε βρει η νύχτα.
χέρι, παρά δέκα και καρτέρι.
   
8 επισκέπτες online

παροιμιες