Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αν είχε ο χοίρος
Δοσμένο φιλί, ποτέ
Με τους μονόφθαλμους, κλείσε κι
Όποιος ντρέπεται,
Σε μικρό ποτάμι,
διάκριση, δεν θα παραπάχαινε.
του δε λησμονιέται.
εσύ το ένα σου μάτι.
πολλά στερεύετε.
μη ζητάς μεγάλα ψάρια.
6 επισκέπτες online