Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άλλα τα μάτια της
Αν σ΄ αρέσει μπάρμπα
Εν τη παλάμη
Νηστεύει ο δούλος του
Όσο είναι η βέργα
πέρδικας κι άλλα της κουκουβάγιας.
Λάμπρο ξαναπέρνα από την Άνδρο.
και ούτω βοήσωμεν.
Θεού, γιατί ψωμί δεν έχει.
μαλακιά, τη σκίζεις όπως θέλεις.
   
7 επισκέπτες online