Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άρχοντας και διάολος
Έφταιξ` ο γάιδαρος
Η αγάπη
Θέλει ο Θεός
Μάθε τέχνη κι άστην
, αδέλφια διδυμάρια.
κ` εδείραν` το σαμάρι.
διώχνει το φόβο.
και βρέχει ο μήνας.
και άμα πεινάσεις πιάσ’ την.
   
4 επισκέπτες online

παροιμιες