Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Απ΄ το Θεό όσα γύρευα,
Αυτουνού το μυαλό
Βρήκε ο
Θρέψε τον τον ποντικό,
Κάνε φασαρία, για
τα βρήκα απ` τους ανθρώπους.
κόβει σα χαλβατζίδικο σκεπάρνι.
Φίλιππος τον Ναθαναήλ.
να φάει το φαί σου.
να έχεις φασαρίες.
   
5 επισκέπτες online