Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Αλείφτηκε ο τροχός
Δουλειά ξετελεμένη
Η αλήθεια πλέει, σαν
Κάθε πόνος είναι πόνος, μα
Ο μόνος τρόπος για να συνυπάρξει κανείς μ`
και δεν φωνάζει πλέον.
τον παρά ανημένει.
το λάδι στο νερό.
του φαγητού είναι ο μεγαλύτερος.
έναν πάνθηρα είναι το να μπει στο στομάχι του.
   
5 επισκέπτες online

παροιμιες