Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Απ` τη δουλειά
Από το γάμο έρχομαι και
Απόθανε η πεθερά μου
Η αρχοντιά μυρίζει
Κάλλιο στον τόπο σου γυμνός,
γνωρίζετε ο τεχνίτης.
μα την πείνα που 'χω.
και πλάτυνε η γωνιά μου.
κι από μακριά.
παρά σε ξένο τόπο στολισμένος.
   
3 επισκέπτες online

παροιμιες