Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Βαριά είναι
Δεν μπορείς να
Και το βόδι το χαϊδεύουν,
Καλύτερα σκυλί ζωντανό,
Κάνανε γύφτο βασιλιά
η καλογερική.
ξεγυμνώσεις έναν άνθρωπο γυμνό.
στο χωράφι όμως το ζεύουν.
παρά τα μιλημένα.
κι αυτός ζητούσε αμόνι.
   
6 επισκέπτες online